Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21974
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaczmarek, Filip-
dc.date.accessioned2018-03-11T15:17:30Z-
dc.date.available2018-03-11T15:17:30Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2017, nr 1, s. 157-172.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/21974-
dc.description.abstractCelem globalnej polityki rozwojowej jest likwidacja ubóstwa. Badacze nie mają wątpliwości, że jedną z kluczowych barier w skutecznej walce z ubóstwem są wojny i konflikty zbrojne. Pokój i bezpieczeństwo są ważne zarówno dla państw rozwijających się, jak i dla państw świadczących pomoc rozwojową. UE i jej państwa członkowskie są największymi dawcami pomocy na świecie, a Afryka Subsaharyjska (SSA) regionem o największym zapotrzebowaniu na pomoc rozwojową. Tekst analizuje jakie miejsce w europejskiej polityce rozwojowej wobec Afryki zajmuje kwestia pokoju i stabilizacji? Drugim obszarem analizy jest próba odpowiedzi na dylemat w jaki sposób pokój i stabilizacja lub ich brak wpływają na rozwój Afryki Subsaharyjskiej? Z analizy sytuacji państw SSA wynika, że trwały, zrównoważony rozwój w warunkach wojny czy innych konfliktów zbrojnych nie jest możliwy. Budowanie trwałego rozwoju musi być poprzedzone skutecznym zakończeniem konfliktów oraz wyeliminowaniem lub radykalnym ograniczeniem ich przyczyn. Pomoc z zewnątrz, w tym pomoc UE, ma w tych krajach – przede wszystkim – charakter pomocy humanitarnej. Jest ona potrzebna i ratuje ludzkie życie. Sama w sobie nie likwiduje jednak przyczyn konfliktów, ani nie jest w stanie zapewnić trwałego rozwoju.pl
dc.description.abstractThe aim of the global development policy is to eradicate poverty. Scholars are in no doubt that wars and armed conflicts are among the key obstacles to the effective struggle against poverty. Peace and security are as important for developing countries as for those that offer development aid. The EU and its member states are the greatest global providers of aid and Sub-Saharan Africa (SSA) is the region with the highest demand for developmental aid. This article analyzes the position of peace and stability in European development policy towards Africa. Another issue is the attempt to answer the question of the influence peace and stability, or their lack, have on the development of SSA. The analysis of the situation in SSA states demonstrates that consistent and sustainable development is not feasible during warfare and other armed conflicts. Ensuring permanent development has to be preceded by an effective conclusion of conflicts and the eradication or dramatic suppression of the causes of such conflicts. The aid from outside, including that provided by the EU, is first and foremost humanitarian. While such aid is necessary and helps save human lives, it neither eliminates the reasons for conflicts, nor is it able to ensure permanent development.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectAfrykapl
dc.subjectAfricapl
dc.subjectrozwójpl
dc.subjectdevelopmentpl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectEuropean Unionpl
dc.subjectniestabilnośćpl
dc.subjectinstabilitypl
dc.titleZnaczenie pokoju i stabilizacji dla europejskiej polityki rozwojowej wobec Afryki Subsaharyjskiejpl
dc.title.alternativeThe Importance of Peace and Stability for European Development Policy Towards Sub-Saharan Africapl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2017.22.1.11-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2017, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filip Kaczmarek, Znaczenie pokoju i stabilizacji dla europejskiej polityki rozwojowej wobec Afryki Subsaharyjskiej.pdf523.82 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.