Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22055
Title: Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty
Other Titles: The European Union for the democratization of states in Central Asia – activities and results
Authors: Fiedler, Radosław
Keywords: Unia Europejska
Azja Centralna
autorytaryzm
liberalizacja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.371-379.
Abstract: Unia Europejska dopiero w 2007 r. zaproponowała wobec regionu Azji Centralnej strategię, w której odniesiono się do różnych problemów, w tym deficytu demokracji i łamania praw człowieka. Istotnym ograniczeniem działań UE jest występowanie w cieniu USA oraz brak ambicji by także rozwijać współpracę w innych obszarach jak bezpieczeństwo czy zwiększenie europejskich inwestycji. Kolejnym problemem jest po zakończeniu jedynej strategii brak nakreślenia priorytetów, które umożliwiłoby UE na odgrywanie większej roli w Azji Centralnej.
European Union after years of relatively small activity, in 2007 offered a strategy to Central Asia. In that strategy were addressed many issues, including democratic deficit or human rights violations. EU in its activity is overshadowed by the US and has small capacity for pursuing its own policy to the Central Asia. Another problem is a fact that after accomplishing EU strategy to Central Asia there are no new initiatives which will contribute for more visible European activity in that region.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22055
DOI: 10.14746/rie.2016.10.23
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RADOSŁAW FIEDLER Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty.pdf288.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.