Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22182
Title: Continuity and Change in Turkish Foreign Policy During the JDP Governments
Other Titles: Kontynuacja i zmiana w tureckiej polityce zagranicznej w okresie rzadów JDP
Authors: Dogan, Erhan
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 263-280.
Abstract: There has been a wide debate in Turkey about the changing orientations, directions and con¬ducts of Turkish Foreign Policy (TFP) during the JDP governments. This article examines the JDP era with reference to some structural changes such as change in Turkey’s foreign trade pro- file, change on Turkish citizens travel destinations and changing composition of incoming tour¬ists to Turkey, change in Turkey’s culture industry and exportation of Turkey’s culture products abroad, change in foreign direct investments to Turkey. The article also examines the ideational parameters of JDP’s foreign policy based on the writings and speeches of Ahmet Davutoglu as intellectual architect and then as JDP government’s Minister of Foreign Affairs fully in charge of design and conduct of foreign policy. The article basically concludes that the change on TFP has been based on some deeper changes in Turkey at economic, political and sociological level since 1983. These domestic and international structured changes, interpreted by Davutoglu in a particular way led to the change and the change debate on Turkish Foreign Policy.
Od chwili przejęcia władzy w Turcji przez partię JDP, prowadzona jest debata na temat zmiany kierunków i realizacji polityki zagranicznej państwa. W artykule analizie poddano okres rządów JDP z uwzględnieniem takich zmian strukturalnych jak przeobrażenie profilu handlu za¬granicznego Turcji, turystyki wyjazdowej i przyjazdowej, a także zmian w tureckim ‘przemyśle kultury’. Analizie poddano również założenia polityki zagranicznej partii JDP, prezentowane przez Ahmeta Davutoglu - byłego ministra spraw zagranicznych, odpowiedzialnego za określenie i prowadzenie zmian w polityce zagranicznej Turcji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22182
DOI: 10.14746/ps.2014.1.20
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erhan Dogan Continuity and Change in Turkish Foreign Policy During the JDP Governments.pdf124.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.