Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22185
Title: Humanitarian Intervention. Selected Aspects
Other Titles: Interwencja humanitarna. Wybrane aspekty
Authors: Kwiatkowska, Edyta
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 359-370.
Abstract: The following essay describes the idea of humanitarian intervention in relation to civil-mili¬tary cooperation. In the first part it presents the definition of the concept, its characteristics as well as the brief history of its development. Second part describes the issues of legality and legitimacy of humanitarian intervention. Third part concentrates on relations between civil and mili¬tary actors, co-operation of their tasks based on the example of CIMIC, as well as the challenges remaining to make their coexistence successful. For better presentation of the complexity of the issue, in the last part are presented lessons learned from humanitarian intervention in Kosovo. Article ends with short presentation of future prospect for improvement of civil-military cooperation in humanitarian interventions.
W artykule poruszono problem interwencji humanitarnej w relacji do współpracy cywil- no-wojskowej. W pierwszej części zdefiniowano i scharakteryzowano omawianą koncepcję, przedstawiono także genezę jej rozwoju. W części drugiej zanalizowano kwestię legalności interwencji humanitarnej w świetle prawa międzynarodowego. W części trzeciej uwagę skon¬centrowano na analizę: relacji między cywilnymi i wojskowymi aktorami; współpracy w wykonywaniu obowiązków na przykładzie CIMIC; a także wyzwań, którym należy sprostać, aby uczynić kooperację skuteczną. W ostatniej części zaprezentowano konsekwencje interwencji w Kosowie w 1999 r.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22185
DOI: 10.14746/ps.2014.1.26
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edyta Kwiatkowska Humanitarian Intervention. Selected Aspects.pdf79.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.