Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22186
Title: Bezpieczeństwo społeczne we współczesnej Kambodży: kwestia pedofilii i seksturystyki jako jeden z aspektów handlu dziećmii
Other Titles: Socjal Security in Contemporary Cambodia: the Issue of Pedophilia and Sex Tourism as One of the Aspects of Child Trafficking
Authors: Marcinkowska, Katarzyna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 371-384.
Abstract: Artykuł prezentuje pewien zakres problemów społecznych we współczesnej Kambodży, będących efektem przemian politycznych oraz uwarunkowań ekonomicznych w państwie. Omawianym procederem jest kwestia pedofilii i seksturystyki, która stanowi formę handlu dziećmi i jest zjawiskiem rozwijającym się na podłożu niekorzystnej sytuacji gospodarczej państwa. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy omawianych zjawisk jak również obraz sytuacji we współczesnej Kambodży. Przedstawiono także organizacje pozarządowe podejmujące działania w celu likwidacji problemów społecznych oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.
The article presents a range of social problems in contemporary Cambodia, resulting from the political and economic conditions in the country. The discussed practice is the issue of pedophilia and sex tourism, which is a form of children trafficking and is a phenomenon growing on the ground of economic disadvantages of state. The paper presents the theoretical basis of these phenomena as well as picture of the situation in contemporary Cambodia. There is also presented non-governmental organizations taking action to remedy social problems and to minimize their negative effects.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22186
DOI: 10.14746/ps.2014.1.27
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katarzyna Marcinkowska Bezpieczeństwo społeczne we współczesnej Kambodży kwestia pedofilii i seksturystyki jako jeden z aspektów handlu dziećmi.pdf84.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.