Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22265
Title: Challenges of i-voting – practices, rules and perspectives. Examples from Estonia and Switzerland
Other Titles: Wyzwania i-głosowania – praktyka, zasady funkcjonowania i perspektywy. Przykład Estonii i Szwajcarii
Authors: Musiał-Karg, Magdalena
Keywords: i-voting
i-voting
Internet voting
głosowanie przez Internet
Estonia
Estonia
Switzerland
Szwajcaria
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2017, nr 4, s. 61-72.
Abstract: This paper discusses the experience related to selected European states implementing i-voting. Particular emphasis is given in the text to the issues of the definition of internet voting (as one of the forms of electronic voting); the analysis of experiences gathered by states with a history of the implementation of internet voting; and the procedures of vote casting via Internet. The main goal of this text is to answer the questions of the greatest risks and benefits of internet voting, the influence i-voting has on voter turnout and the future prospects of i-voting. The considerations presented here focus on the experiences of two states with apparently the greatest experience in the field of i-voting, namely Estonia and Switzerland.
Przedmiotem niniejszego tekstu są doświadczenia związane z wdrożeniem i-votingu w wybranych państwach Europy. W tekście zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia związane z: definiowaniem głosowania internetowego (jako jednej z form głosowania elektronicznego); analizą doświadczeń państw, mających doświadczenia związane z wdrożeniem internetowego głosowania czy procedurom oddawania głosów za pośrednictwem głosowania internetowego. Głównym celem niniejszego tekstu jest odpowiedź na pytania o najważniejsze ryzyka i korzyści związane z głosowaniem przez Internet, o wpływ i-voting na frekwencję wyborczą, jak i o przyszłe perspektywy stosowania i-voting. Rozważania w niniejszym tekście koncentrują się na doświadczeniach dwóch państw z największym – jak się wydaje – doświadczaniem w obszarze i-voting, tj. Estonii oraz Szwajcarii.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22265
DOI: 10.14746/pp.2017.22.4.6
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2017, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11875-26510-1-PB.pdf546.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.