Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22300
Title: Russian smart power in Georgia
Other Titles: Rosyjska smart power w Gruzji
Authors: Markozashvili, Lasha
Dvalishvili, Tinatini
Keywords: Russia
Rosja
Gruzja
Georgia
Smart Power
smart power
Soft Power
siła miękka
Orthodox Church
Cerkiew prawosławna
Neo-Eurasianism
neo-eurazjatyzm
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2017, nr 4, s. 173-188.
Abstract: Russia has always been active militarily; however, the current regime attempts to combine hard power with soft power tools. Russian-Georgian relations are wrought with tensions and clashes. The Western-oriented foreign policy of the latter causes worries in the Kremlin. Although the Russian federation has a strong standing in the Caucasus region, prominently due to its military presence there, the smart power policy is enacted to gain long lasting legitimacy. The mediums, such as pro-Russian non-governmental organizations, cultural intelligentsia and the Church clergy, promote the notion of a common culture and shared values. This promotion is usually accompanied by negative narratives directed towards the liberal West.
Rosja zawsze była aktywna militarnie; jednak obecny reżim próbuje połączyć instrumenty siły twardej i miękkiej. Stosunki rosyjsko-gruzińskie charakteryzują napięcia i starcia. Prozachodnia polityka zagraniczna Gruzji powoduje zaniepokojenie Kremla. Pomimo że Federacja Rosyjska ma silną pozycję na Kaukazie, z uwagi na jej obecność wojskową w regionie, polityka stosowania siły inteligentnej uzyskała długotrwałą legitymizację. Takie środowiska jak pro-rosyjskie organizacje pozarządowe, inteligencja kulturowa i duchowieństwo promują pojęcia wspólnej kultury i wspólnych wartości. Podobne promowanie zazwyczaj towarzyszy negatywnej narracji skierowanej ku liberalnemu Zachodowi.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22300
DOI: 10.14746/pp.2017.22.4.14
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2017, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11921-26518-1-PB.pdf515.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.