Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22308
Title: Propaganda Daesh
Other Titles: Daesh Propaganda
Authors: Klein, Grzegorz
Keywords: Daesh
propaganda
ISIS
Państwo Islamskie
Daesh ‘Islamic State’
propaganda
ISIS
Islamic State
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 181-192.
Abstract: Celem artykułu było pokazanie różnorodności propagandy Daesh. Składają się na nią treści polityczne, religijne i społeczne. Mają one jedno zadanie - przekonać świat, że nowopowstały ‘kalifat’jest faktem : posiada zdolność do obrony swojego terytorium, niezależnie od tego, jak wielkie są wysiłki „krzyżowców”, ponadto stanowi sprawnie działające państwo, będące wymarzonym domem dla sunnitów. Brutalność, będąca tym elementem, z którym propaganda Daesh przede wszystkim się kojarzy, pojawia się niezwykle często. Pełni przy tym określoną rolę - ma odstraszać przeciwników. Temu m.in. służą pokazywane ‘polowania’ na irackich żołnierzy oraz masowe egzekucje. Ta brutalność, w połączeniu z miłosierdziem, zaspokajaniem potrzeb sprawiedliwości i przynależności, do tego nowoczesny sposób montażu i wzbogacania treści, czynią z propagandy Daesh sprawne narzędzie, służące budowaniu i utrzymaniu ‘kalifatu’.
The aim of the article was to show the diversity of Daesh propaganda. It consists of the of poitical, religious and social narratives. They have one task - to convince the world that the newly created ‘caliphate’ is a fact: it has the ability to defend its territory, no matter of how great is the efforts of ‘crusaders’, moreover, is an efficient state, which is an ideal home for Sunnis. Brutality is the element with which the propaganda Daesh primarily connotations, appears very frequently. It has specific role - to deter opponents. This reason why so often presents „hunting” on Iraqi soldiers, and mass executions. This brutality, in connection with mercy, meeting the needs of justice and belonging, makes propagandas an efficient tool for building ‘caliphate’.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22308
DOI: 10.14746/ps.2016.1.14
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grzegorz Klein Propaganda Daesh..pdf80.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.