Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22360
Title: Polskie analizy strategiczne – przegląd 2015 roku
Other Titles: Polish Strategic Analysis - Review of 2015
Authors: Wiśniewski, Rafał
Keywords: analizy strategiczne
zagrożenia bezpieczeństwa
strategic analysis
security threats
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 395-410.
Abstract: Artykuł stanowi przegląd wybranych publikacji zamieszczonych w 2015 r. na łamach czołowych polskich czasopism naukowych o tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego („Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” oraz „Stosunki Międzynarodowe”). Ma on na celu ukazanie głównych kierunków badań prowadzonych w minionym roku przez polską społeczność studiów strategicznych. Autor przedstawia najważniejsze i najciekawsze stanowiska w głównych debatach toczonych na łamach omawianych publikacji oraz opatruje je własnym komentarzem analitycznym.
The article constitutes a review of selected articles published in 2015 by leading Polish sci¬entific journals dealing with international security („Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe” [„National Security”], „Rocznik Strategiczny” [„Strategic Yearbook”] and „Stosunki Między¬narodowe” [„International Relations”]). It aims to highlight main directions of research conducted in the previous year by the Polish strategic studies community. The author presents the most important and interesting arguments in main debates undertaken on the pages of reviewed publications adding his own analytical commentary.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22360
DOI: 10.14746/ps.2016.1.27
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rafał Wiśniewski Polskie analizy strategiczne – przegląd 2015 roku.pdf98.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.