Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22384
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJarczewski, Waldemar-
dc.date.accessioned2018-03-26T08:01:35Z-
dc.date.available2018-03-26T08:01:35Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, 2017, nr 10, s. 259-274.pl
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/22384-
dc.description.abstractW niniejszej publikacji przedstawiono znaczenie działań związanych z koordynacją przedsięwzięć zmierzających do prawidłowego przygotowania i kierowania bezpieczeństwem imprez masowych. Ustawodawstwo polskie obejmujące ten zakres tematyczny zagadnień, wskazywało już od 1997 r. proces koordynacji jako ważny element budowy bezpieczeństwa imprez masowych, który właściwego znaczenia nabrał dopiero przed turniejem finałowym Euro 2012. Nadal jednak, w obowiązujących regulacjach prawnych, nie wskazano koordynatora tego procesu, tym samym również jego obowiązków. Autor publikacji stara się zwrócić uwagę na konieczność rozwiązania tego problemu w przyszłych regulacjach prawnych.pl
dc.description.abstractThis publication presents the importance of the coordination of initiatives aimed to correct preparation and safety management events. Polish legislation covering the thematic range of issues, indicated since 1997 the coordination process, as an important element of the construction of the security of mass events, which took the proper meaning just before the final tournament Euro 2012. Still, in the current regulations, coordinator of this process is not indicated, neither his duties. Author of the paper tries to draw attention to the need to solve this problem in future regulations.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectpolicjapl
dc.subjectimprezy masowepl
dc.subjectzagrożeniapl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectpolicepl
dc.subjectmass eventspl
dc.subjectthreatspl
dc.titleKoordynacja bezpieczeństwa imprez masowych w praktyce i rozwiązaniach prawnych RPpl
dc.title.alternativeMass Events Security Coordination in Polish Law and Practicepl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ps.2017.1.14-
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2017, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waldemar Jarczewski Koordynacja bezpieczeństwa imprez masowych w praktyce i rozwiązaniach.pdf298.08 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.