Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2248
Title: COMMENTATIO AD LITTERAS MEDIAEVALES PERTINENS
Other Titles: DAS LITERARISCHE KOMMUNIKATIONSMODELL IN DEN MITTELLATEINISCHEN CHRONIKEN
Authors: Liman, Kazimierz
Keywords: Literary communication
Narration
Mediaeval chronicle
Latin language
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Symbolae Philologorum Posnaniensium, 2011, nr XX/1, s. 23-32
Description: OD REDAKCJI: W latach dziewięćdziesiątych Profesor Kazimierz Liman intensywnie pracował nad zastosowaniem klasycznego modelu komunikacji literackiej do badań nad literaturą średnio- wieczną, a zwłaszcza nad kronikami. Wyniki swoich studiów przedstawił m. in. w poniższym tekście, wygłoszonym podczas konferencji The Medieval Chronicle w 1996 r. w Utrechcie, który w całości nie był nigdy opublikowany. Zdecydowaliśmy się go udostępnić Czytelnikowi nie tylko dla uczczenia Zmarłego, ale z głębokim przekonaniem, że wnosi on istotny postęp w badania mediolatynistyczne. Tekst został przygotowany do wygłoszenia, dlatego brak w nim przypisów. Została dołączona natomiast bibliografia, którą Profesor sporządził dla drukowanej skróconej wersji, opublikowanej w materiałach konferencyjnych. Zachowano pisownię niemiecką sprzed reformy w 1998 r.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2248
ISBN: 978-83-7654-082-5
ISSN: 0302-7384
Appears in Collections:Symbolae Philologorum Posnaniensium, 2010, nr XX/1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liman SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM_XX_1.pdf164.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.