Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22488
Title: Ansätze künftiger deutscher Russlandpolitik in Wahlprogrammen von sechs politischen Parteien zur Bundestagswahl 2017
Other Titles: Założenia przyszłej polityki Niemiec wobec Rosji w programach wyborczych sześciu partii politycznych w wyborach do Bundestagu w 2017 r.
Authors: Franzke, Jochen
Keywords: Germany
Russia
European Union
Political parties
Foreign policy
Niemcy
Rosja
Unia Europejska
partie polityczne
polityka zagraniczna
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 11/2017, s.147-157
Abstract: In this article the electoral programs for the Bundestag elections on 24 September 2017 of six German political parties (CDU/CSU, SPD, Left Party, Bündnis90/Die Grünen, FDP, and AfD) will be evaluated for their statements on the future German and European policy on Russia. These political parties were selected because they have a realistic chance of being elected into the 19th German Bundestag. The most critical view on the relations with Russia is to be found in the liberal election program. Here, the Russian government is directly called upon to stop immediately the unlawful occupation of the Crimea and the war in the Eastern Ukraine. The most uncritical view on relations with Russia is to be found the election program of the Left party. Criticism of Russian policy in Ukraine is not practiced. However, it calls for a large number of unilateral advance steps by Germany, the EU and NATO, to meet Russia. The will ingness to dialogue with the government of Russia contains all six electoral programs under evaluation. Elements of deterrence only contains the program of the FDP. Three scenarios for Germany’s future relations with Russia are possible.
W artykule autor dokonuje ewaluacji programów sześciu partii politycznych w Niemczech (CDU/CSU,SPD,Lewica,Sojusz 90/Zieloni, FDP, Alternatywa dla Niemiec) pod kątem kształtowania przyszłej polityki Niemiec i UE wobec Rosji. Wybór partii był uzależniony od ich realnych szans na wejście do Bundestagu w 2017 r. Najwięcej krytycznych opinii wobec Rosji spotkać można było w programach wyborczych partii liberalnych, które nawoływały do zaprzestania okupacji Krymu i wojny we wschodniej Ukrainie. Najmniej krytycznych opinii wobec Rosji znalazło się w programie partii Die Linke, która nawoływała Niemcy, UE, NATO do wyjścia naprzeciw Rosji.Wszystkie analizowane partie opowiadały się za dialogiem z Rosją. Elementy odstraszania Rosji znalazły się w programie FDP.W artykule nakreślono trzy możliwe scenariusze przyszłych relacji Niemiec z Rosją.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22488
DOI: 10.14746/rie.2017.11.11
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 11/2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JOCHEN FRANZKE Ansätze künftiger deutscher Russlandpolitik in Wahlprogrammen von sechs.pdf298.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.