Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22497
Title: Challenges in evaluating impact of sanctions – political vs economic perspective
Other Titles: Wyzwania w ocenie wpływu sankcji – perspektywa polityczna a ekonomiczna
Authors: Stępień, Beata
Pospieszna, Paulina
Skrzypczyńska, Joanna
Keywords: international sanctions
effectiveness of economic sanctions
politics of sanctions
effectiveness
efficiency
sankcje międzynarodowe
skuteczność sankcji gospodarczych
polityka sankcji
skuteczność
efektywność
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4, s. 155-168.
Abstract: The aim of this paper is twofold: to highlight the need of combining economic and political perspectives in analyzing sanctions outcomes, and to list and elaborate on challenges connected with uniting these two standpoints and creating cohesive and valid measurement methods. We not only credit this fusion as useful, but necessary to evaluate sanctions’ efficiency and effectiveness. We display these challenges in sanctions’ assessment and measurement by systematizing what we already know about the sanction effectiveness in political science and economics literature and by demonstrating strengths and weaknesses of some already published effectiveness evaluations. The paper is the part of the larger research project that we recently embarked upon with aim to analyze the onset, economic impact and effectiveness of sanctions imposed by the European Union
Cel tego artykułu jest dwojaki. Pierwszy, to podkreślenie konieczności połączenia perspektywy ekonomicznej i politycznej w ocenie skutków sankcji. Drugi, to diagnoza i analiza wyzwań związanych z połączeniem tych perspektyw w taki sposób, aby stworzyć spójny oraz rzetelny merytorycznie i metodycznie sposób pomiaru tego zjawiska. Połączenie perspektywy ekonomicznej i politologicznej uznajemy nie tyle za pożyteczne, co niezbędne do prawidłowej oceny efektywności i skuteczności sankcji. Wyzwania związane z integrowaniem perspektyw i wypracowaniem narzędzi pomiaru prezentujemy przez pryzmat krytycznej analizy dotychczasowych badań dotyczących oceny skuteczności i efektywności sankcji, ukazując każdorazowo mocne i słabe strony zastosowanego podejścia. Artykuł jest częścią większego projektu dotyczącego przesłanek, ekonomicznego wpływu i skuteczności sankcji nakładanych przez Unię Europejską.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22497
DOI: 10.14746/pp.2016.21.4.12
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beata Stępień, Paulina Pośpieszna, Joanna Skrzypczyńska, Challenges in evaluating impact of sanctions political vs economic perspective.pdf378.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.