Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22520
Title: O niektórych skutkach prawnych i wątpliwościach, jakie rodzą orzeczenia zakresowe Trybunału Konstytucyjnego – uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. K 29/13
Authors: Janas, Krzysztof
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego, 2016, Nr 15, s. 199-217
URI: http://hdl.handle.net/10593/22520
DOI: 10.14746/stpp.2016.3.15.8
ISSN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2016, Nr 3 (15)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPP_3_15_2016_z_orzecz_Janas.pdf202.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.