Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22578
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPiechocki, Marcin-
dc.date.accessioned2018-03-28T14:28:22Z-
dc.date.available2018-03-28T14:28:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 73-84.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/22578-
dc.description.abstractWykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w obszarze polityki przez wielu uważane było za remedium na jej problemy. Spadająca partycypacja, która pociąga coraz mniejszą legitymację ugrupowań zasiadających w parlamentach prowadzi do wzrostu niezadowolenia z funkcjonowania demokracji. Partie Piratów obecne w kilkudziesięciu państwach postulują, by demokrację zwrócić obywatelom. Jednym z instrumentów, które temu mają służyć jest płynna demokracja, którą znaleźć można w ich programach politycznych. Rozwiązanie to nie jest jedynie teoretycznym konstruktem, bowiem przez dwa lata wdrażano je w jednym z niemieckich powiatów. Choć LiquidFreisland nie spotkał się z masowym zainteresowaniem obywateli powiatu, to jednak poziom uczestnictwa nie odbiegał od udziału w innych projektach cyfrowej demokracji.pl
dc.description.abstractFalling participation, which involves less and less legitimacy leads to increased dissatisfaction with the functioning of democracy. New communication technologies in the area of policy by many was considered a remedy for the problems. Pirate parties present in dozens of countries postulate to return democracy to the citizens. One of the instruments is the Liquid Democracy, which can be found in their political agenda. This solution is not merely a theoretical construct, because for two years it was implemented in one of the German counties. Although LiquidFriesland met with massive public interest in the county of Friesland, the level of participation did not differ from other projects to participate in a digital democracy.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectpłynna demokracjapl
dc.subjectPartia Piratówpl
dc.subjectLiquid Feedbackpl
dc.subjectLiquid Democracypl
dc.subjectThe Pirate Partypl
dc.subjectLiquidFeedbackpl
dc.titlePłynna demokracja w programie Partii Piratówpl
dc.title.alternativeLiquid Democracy in the Manifesto of the Pirate Partypl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2015.20.1.5-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcin Piechocki, Płynna demokracja w programie Partii Piratów.pdf89.38 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.