Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22620
Title: Słownik homografów języka rosyjskiego
Authors: Kaliszan, Jerzy
Keywords: homografy
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Kaliszan J., Słownik homografów języka rosyjskiego. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 134.
Abstract: Słownik rejestruje pary homografów, czyli wyrazów o jednakowej pisowni, lecz różnym akcencie, należących do słownictwa ogólnego współczesnego języka rosyjskiego. Celem słownika jest ukazanie wszystkich istniejących w tym języku relacji homograficznych między wyrazami w ich formie podstawowej, kanonicznej (lemmatycznej). Słownik zawiera w sumie 699 par homograficznych. Jest on pierwszą w literaturze próbą całościowej prezentacji rosyjskich homografów leksykalnych, obrazującą zarazem istotną rolę akcentu wyrazowego jako środka dyferencjacji leksemów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22620
ISBN: 978-83-232-2872-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaliszan_Slownik_homografow_2015_internet.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.