Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22631
Title: Program i działalność CasaPound Italia a model antypartii Ryszarda Herbuta
Other Titles: Program and activity of CasaPound Italia in the context of Ryszard Herbut’s anti-party model
Authors: Józefowicz, Maria
Keywords: Włochy
skrajna prawica
model antypartii
CasaPound Italia
antypartia
Italy
extreme right
anti-party model
CasaPound Italia
anti-party
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 121-136.
Abstract: CasaPound Italia, której program i model organizacyjny są przedmiotem analizy, jest jednym z największych skrajnie prawicowych ugrupowań społeczno-politycznych działających obecnie we Włoszech. Celem artykułu jest prezentacja programu, struktury organizacyjnej oraz zasad działania CasaPound w aspekcie modelu antypartii sformułowanego przez Ryszarda Herbuta. Teoretycznym tłem dla przedstawienia modelu antypartii są wyniki badań dotyczące konceptualizacji pojęcia antypartyjności i antypartyjnych nastawień. Analiza przeprowadzanych kampanii, propagowanych wartości, wysuwanych haseł oraz sposobów podejmowania wyzwań przez CasaPound Italia prowadzi do odpowiedzi na pytanie czy można posłużyć się modelem Herbuta do deskrypcji i usystematyzowania profilu organizacji.
CasaPound Italia, program and organizational model of which are examined in this article, is one of the most important extreme right-wing socio-political groups currently active in Italy. The aim of the paper is to present the program, organizational structure and principles of operation of CasaPound in terms of the anti-party model formulated by Ryszard Herbut. The theoretical background for the anti-party model’s presentation is a result of a research on the conceptualization of the anti-partisanship’s idea and anti-party attitude (sentiments). Analysis of CasaPound’s campaigns, promoted values, proposed slogans and methods of facing challenges leads to answer to a question of whether it is possible to use the Herbut’s model to describe and systematize the organization’s profile.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22631
DOI: 10.14746/pp.2015.20.1.8
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maria Józefowicz, Program i działalność CasaPound Italia a model antypartii Ryszarda Herbuta.pdf115 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.