Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22784
Title: The migration policy of Switzerland
Other Titles: Polityka migracyjna Szwajcarii
Authors: Perkowska, Magdalena
Keywords: migration policy
Switzerland
polityka migracyjna
Szwajcaria
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3, s. 41-54.
Abstract: The main aim of the paper is to present Swiss migration policy from the second part of the 20th century till present. This policy has evolved over recent decades. It was strongly influenced by the economic need for workers on the one hand, and by xenophobic opinions that made this policy more strict. The central part of the paper concerns the popular initiative voted through on 9 February 2014, when the Swiss nation decided to limit the free movement of people between Switzerland and the European Union.
Celem artykułu jest przybliżenie polityki migracyjnej Szwajcarii od II połowy XX wieku aż do czasów współczesnych. Polityka migracyjna Szwajcarii ewoluowała przez ostatnie dziesięciolecia uwarunkowana z jednej strony dużym zapotrzebowaniem na siłę roboczą z drugiej jednak silnymi poglądami ksenofobicznymi wpływającymi m.in. na zaostrzenie polityki migracyjnej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona referendum z lutego 2014 r., w którym naród szwajcarski opowiedział się za ograniczeniem swobodnego przepływu osób między Szwajcarią a Unią Europejską.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22784
DOI: 10.14746/pp.2015.20.3.3
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Perkowska, The migration policy of Switzerland.pdf100.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.