Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22824
Title: The structure of titles on the Fronda.pl website
Other Titles: Konstrukcja tytułów w portalu Fronda.pl
Authors: Piechocki, Marcin
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3. s. 97-128.
Abstract: Tytuły artykułów odgrywają szczególną rolę w przypadku publikacji internetowych, bowiem niejednokrotnie decydują o tym, czy czytelnik zdecyduje się rozwinąć tekst i przeczytać go w całości. Dlatego też portale stosują różnorodne zabiegi, w tym manipulacje, by ich do tego zachęcić. Artykuł koncentruje się wokół konstrukcji tytułów w portalu Fronda, który obok tematów religijnych, poświęcony jest choćby kwestiom politycznym. Z uwagi na katolicki profil, teksty dotyczące kwestii etycznych (aborcja, eutanazja, in vitro etc.) są bezkompromisowe i napisane w ostrym tonie. Na ile jednak usprawiedliwia to zabiegi, którymi, świadomie lub nie, posługują się publicyści Frondy? Czy portal, który aspiruje do roli opiniotwórczego medium – redaktor naczelny, Tomasz Terlikowski jest częstym gościem stacji telewizyjnych i radiowych – może posługiwać się zabiegami, które są charakterystyczne dla prasy bulwarowej? Artykuł prezentuje wybrane przykłady konstrukcji tytułów artykułów zamieszczonych w portalu w okresie luty–czerwiec 2014 roku.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22824
DOI: 10.14746/ssp.2014.3.6
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcin Piechocki The structure of titles on the Fronda.pl website.pdf135.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.