Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22848
Title: Is a new administrative division reform necessary? A voice in the discussion on self-government reform
Other Titles: Czy potrzebna jest nowa reforma podziału administracyjnego? Głos w dyskusji na temat reformy samorządu
Authors: Honka, Norbert
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3. s. 169-183.
Abstract: Przetaczająca się przez różne środowiska w Polsce: samorządowców, naukowców zajmujących się tą problematyką, polityków szczebla centralnego dyskusja na temat konieczności przeprowadzenia reformy podziału administracyjnego państwa polskie go skłania do dokonania oglądu sytuacyjnego. Wszelkie dyskusje jakie się w tej chwili toczą – z jednej strony – na poziomie władzy centralnej, a konkretnie w sejmie na temat powiatu metropolitalnego wydają się być oderwane od rzeczywistości i nakazują zadać pytanie czemu mają te próby przeforsowania ustawy służyć? Dodać należy, że negatywne stanowisko w tej sprawie zajął m.in. rząd oraz liczne grono samorządowców. Z drugiej zaś strony pojawiają się głosy o likwidacji wzorem Republiki Czeskiej powiatów, czy też propozycja powrotu do koncepcji podziału na 49 województw. Czy Polskę stać na kolejny eksperyment administracyjny? Reforma administracyjna to nie tylko szczeble administracji, to także problem zarządzania państwem. Społeczności lokalne i regionalne mają prawo nie tylko do samorządności, mają również prawo do tego aby funkcjonować w ramach dobrze i efektywnie zarządzanego państwa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22848
DOI: 10.14746/ssp.2014.3.9
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Norbert Honka Is a new administrative division reform necessary A voice in the discussion on self-government reform.pdf78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.