Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22850
Title: International Standard Serial Number (ISSN)
Other Titles: Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN)
Authors: Skrzypczak, Jędrzej
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3. s. 185-195.
Abstract: Przedmiotem o opracowania jest analiza roli i znaczenia numeru ISSN oraz międzynarodowych i krajowych reguł określających procedurę nadawania tego znaku. Powszechnie stosowany jest dziś na egzemplarzach wydawnictw prasowych jak również na ich elektronicznych wersjach, międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN). Potrzeba opracowania takiego uniwersalnego kodu identyfikującego tego typu wydawnictwa wynikała z konieczności zapewnienia pewności obrotu i wymiany pomiędzy wydawcami, dystrybutorami, bibliotekami, archiwami. Należy opowiedzieć się za poglądem, iż stosowanie ISSN nie jest obowiązkowe, aczkolwiek warto zalecać – z uwagi na możliwości łatwiejszego identyfikowania tytułu pisma a tym samym pewności obrotu – używanie tego znaku. Jeszcze raz należy podkreśli, że w ten sposób nadaje się jedynie niepowtarzalny, unikalny, przyporządkowany każdemu tytułowi numer identyfikacyjny. Dla tożsamości pisma decydujące znaczenie ma tytuł prasowy, a nie znak ISSN, który pełni rolę jedynie pomocniczą w zakresie identyfikacji czasopism. W tym zakresie, to odpowiedni wpis do rejestru dzienników i czasopism jest tu rozstrzygający. Natomiast trzeba podkreślić, że znak ten nie rozstrzyga w żadnej mierze o prawie do tytułu prasowego, a tym bardziej o tym, czy pismo ukazuje się legalnie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22850
DOI: 10.14746/ssp.2014.3.10
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jędrzej Skrzypczak International Standard Serial Number (ISSN).pdf67.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.