Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22891
Title: Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej
Other Titles: The European Charter for Regional or Minority Languages as a Tool for International Integration
Authors: Sobczak, Jacek
Issue Date: 2009
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 3/2009, s. 25-46.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22891
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 3/2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JACEK SOBCZAK Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej..pdf146.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.