Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22916
Title: Between International Relations and Arms Controls: Understanding Export Controls for Surveillance Technologies
Other Titles: Kontrola eksportu technologii nadzoru w ujęciu pomiędzy stosunkami międzynarodowymi a kontrolą zbrojeń
Authors: Wagner, Ben
Bronowicka, Joanna
Keywords: export controls
surveillance technology
international relations
global governance
kontrola eksportu
technologia nadzoru
stosunki międzynarodowe
global governance
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3, s. 153-165.
Abstract: Export Controls are becoming an increasingly important dimension of international relations, however there is still relatively little literature on their usage and implementation. The following article attempts to show the development and problems surrounding export controls in a new area: surveillance technologies. These have recently been integrated into international frameworks for export controls, bringing with them a row of challenges and questions for policy makers. Based on extensive conversations with practitioners and key experts in the field, this paper attempts to sketch out key ideas and solutions in this area as well as important responses that have been developed to (perceived) challenges.
Kontrole eksportu stają się coraz ważniejszym wymiarem stosunków międzynarodowych. Stale jest jeszcze jednak stosunkowo mało literatury na temat ich wykorzystania i wdrażania. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania rozwoju i problemów związanych z kontrolą eksportu w nowym obszarze: technologiach nadzoru, które niedawno zostały włączone do struktur międzynarodowych w zakresie kontroli eksportu, przynosząc ze sobą szereg wyzwań i pytań dla decydentów. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z praktykami i kluczowymi ekspertami w tej dziedzinie autorzy artykułu próbują nakreślić najważniejsze pomysły i rozwiązania w tym obszarze, jak również istotne odpowiedzi, które zostały opracowane w kontekście (dostrzegalnych) wyzwań.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22916
DOI: 10.14746/pp.2015.20.3.11
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ben Wagner, Joanna Bronowicka, Between International Relations and Arms Controls Understanding Export Controls for Surveillance Technologies.pdf93.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.