Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22919
Title: Polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej: Russia first?
Other Titles: German policy towards Eastern Europe: Russia first’?
Authors: Malinowski, Krzysztof
Keywords: Niemcy
polityka wschodnia
Rosja
Ukraina
Germany
Ostpolitik
Russia
Ukraine
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4, s. 19-32.
Abstract: Agresywne zachowania Rosji w trakcie konfliktu na Ukrainie w 2014 r. podważyły strategiczne założenia polityki Niemiec. Powiązania gospodarcze nie doprowadziły do przemian wewnętrznych w Rosji oraz nie ograniczyły jej nastawienia na rewindykowanie wpływów imperialnych. Gotowość Niemiec do poparcia Ukrainy w reformach wewnętrznych i jej zbliżenia do UE oznaczała, że są one skłonne bardziej zniuansować założenia swojej strategii wobec Europy Wschodniej i tym samym ograniczyć priorytet Russia first.
The strategic assumptions of German Ostpolitik have been undermined by the aggressive activities of Russia during the Ukraine crisis. The tight economic relations between Germany and Russia have not brought about domestic transformations in the political system in Russia, and have not reduced its interest in regaining its imperial position in Eastern Europe, i.e. in the area of the former Soviet Union. Germany’s support for both the reform program in Ukraine and deepening its relations with the EU has shown that it is ready to critically evaluate its strategy toward Eastern Europe and review its ‘Russia first’ approach.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22919
DOI: 10.14746/pp.2015.20.4.2
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztof Malinowski, Polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej.pdf100.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.