Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22987
Title: Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce i w Niemczech w 2014 roku
Other Titles: Polish press coverage of the 2014 elections to the European Parliament in Poland and Germany
Authors: Barabasz, Adam
Keywords: integracja europejska
Parlament Europejski
eurosceptycyzm
Eurowybory
kampania wyborcza
prasa polska
European integration
European Parliament
Euroskepticism
elections to the European Parliament
election campaign
Polish press
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1, s. 259-276
Abstract: Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie opinii publicystów prasy polskiej na temat wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w Polsce i w Niemczech w 2014 roku. W publikacji zwrócono uwagę na metody prowadzenia kampanii przez polskie i niemieckie ugrupowania polityczne oraz punkty ciężkości w programach wyborczych partii w obu krajach. Przedstawiono również głównych zwycięzców i przegranych Eurowyborów z 2014 roku.
The main objective of this paper is to present the opinions of Polish press journalists about the results of the elections to the European Parliaments held in Poland and Germany in 2014. It stresses the methods applied in the election campaigns by Polish and German political parties and the foci of election platforms of parties in either country. The main winners and losers of the 2014 elections to the European Parliament are also presented.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22987
DOI: 10.14746/ssp.2016.1.12
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adam Barabasz Prasa polska o wyborach.pdf329.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.