Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23048
Title: Centrum federalne wobec problemu aktywności międzynarodowej regionów w kontekście ewolucji stosunków federacyjnych w Rosji
Other Titles: The Russian Federation’s approach to the international activities of regions through the prism of the evolution of federal-regional relations
Authors: Słowikowski, Michał
Keywords: centrum–regiony
Rosja
centralizacja
system polityczny Rosji
centre-regions
Russia
centralization
Russian political system
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 3, s. 135-161.
Abstract: Celem artykułu jest analiza federalno-regionalnego modelu stosunków w odniesieniu do międzynarodowej aktywności poszczególnych regionów. Uporczywy trend centralizacji modelu federalno-regionalnego, zapoczątkowany za prezydentury Władimira Putina, spowodował powstanie nietypowej koncepcji centralnej koordynacji międzynarodowymi działaniami regionów. Pomimo dominacji Federacji Rosyjskiej nad regionami, nie jest to koncepcja utrwalona, ponieważ Kreml nie dysponuje wystarczającymi zasobami, głównie personalnymi, aby w pełni kontrolować sytuację polityczną w regionach. Wyłaniająca się koncepcja centralizmu wydaje się nie tylko szkodzić interesom poszczególnych regionów, ale podważać także siłę putinowskiego reżimu autorytarnego w dalszej perspektywie.
The paper’s aim is to explore the federal-regional model of relations as far as international activities of regions is concerned. A persistent centralization tendency, applied to the federal-regional model of relations and started under Vladimir Putin’s presidency, has created an unusual concept of centralist coordination concerning the international activity of regions. Despite the federal dominance over regions, the concept is far from being consolidated, since the Kremlin lacks the resources, mainly human, to fully control the political situation in the regions. Yet, this evolving centralist concept seems to be detrimental not only to regions’ interest, but also questions the strength of Putin’s model of an authoritarian regime in the long term.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23048
DOI: 10.14746/ssp.2016.3.6
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał Słowikowski Centrum federalne wobec problemu aktywności.pdf369.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.