Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23086
Title: Kobiety jako uczestniczki sprawowania władzy w Polsce po 1989 r.
Other Titles: Women as participants of government in Poland after 1989
Authors: Pająk-Patkowska, Beata
Keywords: kobiety w polityce
kobiety u władzy
III RP
women in politics
women in power
Third Polish Republic
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 205-2016.
Abstract: W oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych prześledzone zostanie uczestnictwo kobiet w sprawowaniu władzy na szczeblu centralnym – zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej. Podjęta zostanie również próba wyjaśnienia dysproporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami w sprawowaniu władzy i ewentualnych tego konsekwencji. Tak więc główne pytania badawcze zostały sformułowane w następujący sposób: Jaki jest udział kobiet w organach władzy ustawodawczej, czyli w Sejmie oraz w Senacie? Jaki jest udział kobiet w strukturach partii politycznych w Polsce? Ile kobiet pełni funkcje kierownicze w partiach politycznych? Jaki jest udział kobiet w organach władzy wykonawczej w Polsce? Na czele jakich resortów kobiety stają najczęściej? Z czego wynika różnica w poziomie uczestnictwa kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce? Jakie mogą być konsekwencje różnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesie sprawowania władzy?
Basing on the analysis of available statistical data, this article presents Polish women’s participation in the processes of exercising political power (legislative and executive) within central institutions of the state. The analysis covered a time frame between 1989 and 2015. The reasons for disparities between the numbers of women and men in political authorities as well as its possible consequences have also been illustrated. The received results allow arriving at the following conclusions. In the analysed period, a considerable increase in the number of women in both chambers of the Polish parliament and the subsequent governments was observed. However, the numbers are still far from political parity. In case of the government, the increased presence of women holding posts of the heads of ministries for affairs traditionally linked with feminine activity (e.g. culture, education, social policy) can also be underlined. Inequality within the area of exercising political authority may exert a significant impact on the society, i.e. limit the ability to shape the state policy within areas particularly interesting to women or reinforce gender stereotypes in the society.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23086
DOI: 10.14746/ssp.2016.4.13
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beata Pająk-Patkowska Kobiety jako uczestniczki sprawowania władzy.pdf312.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.