Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23127
Title: The Swiss model of federalism. Some lessons for the European Union
Other Titles: Szwajcarski model federalizmu. Wnioski dla Unii Europejskiej
Authors: Nitszke, Agnieszka
Keywords: federalism
Switzerland
European Union
federalizm
Szwajcaria
Unia Europejska
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 3, s. 19-31.
Abstract: The federal principle in Switzerland has been developing for centuries. It was a process that has not always proceeded in a peaceful manner. The creation of Swiss statehood required reconciling different groups and interests. Today’s federal solutions in Switzerland allow for the peaceful co-existence of different language and religious groups. Another challenge is to reconcile the interests of wealthy and poor cantons. Understanding how this happened can provide guidance for further integration within the European Union, which in many aspects might be compared to Switzerland.
Zasada federalizmu w Szwajcarii rozwijała się przez wieki. Był to proces, który nie zawsze przebiegał w sposób pokojowy. Stworzenie szwajcarskiej państwowości wymagało pogodzenia różnych grup i interesów. Dzisiejsze rozwiązania federalne w Szwajcarii umożliwiają pokojowe współistnienie różnych grup językowych i religijnych. Kolejnym wyzwaniem było pogodzenie interesów bogatych i biednych kantonów. Poznanie mechanizmów federalizmu szwajcarskiego może stanowić wskazówkę dla dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej, która pod wieloma względami przypomina Szwajcarię.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23127
DOI: 10.14746/pp.2014.19.3.2
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agnieszka Nitszke, The Swiss model of federalism. Some lessons for the European Union.pdf102 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.