Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23590
Title: Wpływ transmisji radiowych na proces asymilacji niepiśmiennych Etiopczyków w Izraelu
Other Titles: The Contribution of Radio Broadcasts in the Absorption Process of Illiterate Ethiopians Jews in Israel
Authors: Melaku, Tsega
Advisor: Żyromski, Marek. Promotor
Keywords: radio broadcasts
absorption
Ethiopians
Jews in Israel
Issue Date: 2018
Abstract: Żydowska wspólnota w Etiopii zawsze marzyła o powrocie do Jerozolimy. Ich sen o aliyah (imigracja do Izraela) ostatecznie zrealizował się w latach 80-tych i 90-tych XX wieku podczas dwóch (zakrojonych na szeroką skalę) operacji: „Operacja Mojżesz” (listopad 1984 – styczeń 1985) i „Operacja Salomon” (maj 1991). Celem pracy jest zbadanie stopnia do jakiego transmisje radiowe uczestniczyły w procesie absorpcji niepiśmiennych Etiopczyków do wymogów współczesnego państwa Izrael. Metodologia wykorzystana w tej pracy opiera się zasadniczo na dwóch podejściach powszechnie uznanych w działalności naukowej: analizie ilościowej i jakościowej. Hipotezy badawcze: 1. Radio stanowi skuteczne medium w przyśpieszeniu procesu asymilacji niepiśmiennych imigrantów. 2. Radio to najtańszy środek komunikacji społecznej (systemu mediów), dostępny dla szerszej publiczności – zwłaszcza w porównaniu z telewizją. Pytanie badawcze: jaki był udział transmisji radiowych w procesie asymilacji niepiśmiennych Etiopczyków do wymogów państwa Izrael. Konkluzja. Dla wielu etiopskich Żydów Aliyah była porównywalna z exodusem z Egiptu. Z uwagi na unikalne cechy etiopskiego społeczeństwa i kultury absorpcja etiopskich Żydów do Izraela była trudniejsza niż przyjęcie jakiejkolwiek innej grupy etnicznej. Stanowi to jednocześnie punkt wyjścia oceny wpływu i znaczenia transmisji radiowych w języku amharskim dla wspólnoty etiopskich Żydów. Z przeprowadzonych badań jasno wynika, iż audycje w języku amharskim stanowiły jeden z najważniejszych czynników, który ogromnie ułatwił proces asymilacji wspólnoty etiopskich Żydów do wymogów współczesnego Izraela.
The Ethiopian Jewish community always dreamed of coming (back) to Jerusalem. Their dream of aliyah [immigration to Israel] was finally realized during the 1980s and 1990s in two large-scale operations: “Operation Moses” (November 1984-January 1985) and “Operation Solomon” (May 1991). Goals of the research: The research seeks to examine the extent radio broadcasts assisted in the absorption of illiterate Ethiopians to a modern state of Israel. Methodology The methodology employed in this research is based primarily on two recognized approaches, quantitative and qualitative analysis. Hypotheses of the research: 1. Radio is the efficient vehicle for advancing the absorption of illiterate immigrants. 2. Radio is the least expensive vehicle of media/communication to operate and easily accessible/available to the wider public particularly in comparison to television. Research question: what was the contribution of Radio Broadcasts in the Absorption Process of Illiterate Ethiopians in Israel? Conclusion The absorption of the Ethiopian Jews was more difficult than any other immigrant group. It is exactly this point, that the influence and contribution of the Amharic language radio broadcasts for the Ethiopian Jewish Olim can be evaluated. From the survey conducted, it became clear that the influence of the Amharic language broadcasts was one of the most important factors that greatly “eased” the burden of the Ethiopian Jewish Olim community experienced during its absorption to Israel.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/23590
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsega Melaku.pdf
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.