Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23644
Title: Gender w podręcznikach Projekt badawczy. Raport TOM II
Authors: Chmura-Rutkowska, Iwona
Buchnat, Marzena
Kobylińska, Agata
Michalska, Barabara
Krystek, Ewa
Duda, Maciej
Gulczyńska, Judyta
Maćków, Weronika
Mazurek, Marta
Biskup, Barbara
Popow, Monika
Serafinowicz, Maria
Szwoch, Iwona
Kopienka, Olga
Tomkowiak, Hubert
Taczała, Mariusz
Górski, Karol
Długołęcka, Alicja
Editors: Chmura-Rutkowska, Iwona
Duda, Maciej
Mazurek, Marta
Sołtysiak-Łuczak, Aleksandra
Keywords: gender, analiza podręczników
Issue Date: 2016
Publisher: Fundacja Feminoteka
Abstract: Publikacja stanowi podsumowanie badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Gender w podręcznikach”. Celem projektu była rekonstrukcja i krytyczna analiza zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji między dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami. Zawarte w poszczególnych tomach analizy i studia przypadków stanowią wieloaspektową diagnozę, wskazującą zarówno pozytywne praktyki, jak i obszary, w których konieczne są zmiany w kierunku równościowej, demokratycznej i antydyskryminacyjnej edukacji. Analizą ilościową i jakościową objęto 25%, czyli 227 z 879 podręczników dopuszczonych przez MEN w 2013 roku do użytku szkolnego i przeznaczonych do kształcenia ogólnego w zakresie 28 przedmiotów, na wszystkich poziomach w różnych typach szkół, zgodnie z podstawą programową na dzień 01.10.2013. Analizie jakościowej poddana została również treść podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów oraz dokumenty prawne dotyczące problematyki stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią w edukacji szkolnej i samych podręcznikach. Raport składa się z trzech tomów. Pierwszy tom zawiera opis metodologii badań, analizy eksperckie dotyczące roli podręczników w reprodukowaniu/obalaniu stereotypów płciowych i innych aspektów edukacji w ramach przyjętych w projekcie założeń. Kolejne dwa tomy zawierają wyniki badań ilościowych i jakościowych podręczników do 27 przedmiotów, wraz z rekomendacjami, z których korzystać mogą zarówno przyszłe autorki i autorzy podręczników, ich wydawcy, recenzentki i recenzenci, osoby opracowujące podstawy programowe i materiały edukacyjne, pedagożki i pedagodzy, a także nauczycielki i nauczyciele.
Sponsorship: Ogólnopolski projekt badawczy „GENDER W PODRĘCZNIKACH” zrealizowany został przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Feminoteka w ramach projektu „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciwko stereotypom płciowym” realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.
Description: Projekt posiada stronę internetową, na której znajdują się informacje na temat badań, osób zaangażowanych oraz udostępnione wyniki badań: www.gender-podreczniki.amu.edu.pl.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23644
ISBN: 978-83-62206-21-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gender-w-podręcznikach.-Raport-Tom-2.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.