Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23678
Title: Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych. Przegląd literatury
Authors: Rozkosz, Ewa A.
Keywords: andragogika
badawcze kompetencje informacyjne
badawcze umiejętności informacyjne
kompetencje informacyjne
uczenie się kompetencji informacyjnych
Issue Date: 2017
Citation: Przegląd Pedagogiczny, 2017, nr 2, s. 66-82.
Abstract: Artykuł prezentuje przegląd literatury na temat badawczych kompetencji informacyjnych. Celem przeglądu jest ustalenie i uporządkowanie stanu wiedzy na temat tych kompetencji i ich uczenia się, w tym usystematyzowanie stosowanej terminologii w najważniejszych pracach z literatury przedmiotu. Wyniki przeglądu zostały zaprezentowane w odniesieniu do trzech perspektyw badawczych: (1) generycznej, (2) społeczno-kulturowej oraz (3) transformatywnej. Dokonany przegląd umożliwił wskazanie perspektywy społeczno-kulturowej jako dominującej w tekstach na temat uczenia się badawczych kompetencji informacyjnych. W tej perspektywie proces uczenia się jest zawsze związany z uczestnictwem w praktykach społecznych, w szczególności praktykach badawczych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23678
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uczenie_sie_badawczych_kompetencji_informacyjnych.pdf262.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.