Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23806
Title: Cerkiew prawosławna na Ukrainie i w Rosji po 2013 roku wobec wyzwań politycznych, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz pytań o granice suwerenności
Authors: Jędraszczyk, Katarzyna
Keywords: Ukrainian Orthodox Church-Moscow Patriarchate
Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego
Kyiv Patriarchate
political culture
Ukraine
church-state relations
national church
Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego
kultura polityczna
Ukraina
polityka religijna
kościół narodowy
Issue Date: 2018
Citation: Przegląd Zachodni, 2018, nr 1, s. 191-201.
Abstract: The aim of the article is to analyse the place and importance of the Orthodox Church in the society and political culture of Ukraine after 2013. The new political realities following the “revolution of dignity”, the annexation of Crimea and the war in Donbas set new challenges for the Orthodox Church in Ukraine. Particularly important is the influence of the Russian Orthodox Church's authority over the Ukrainian Orthodox Church - Moscow Patriarchate. Artykuł stanowi analizę znaczenia i miejsca Kościoła prawosławnego w życiu społecznym i politycznym Ukrainy po 2013 r. Nowe realia polityczne po „rewolucji godności”, aneksji Krymu i wojnie w Donbasie postawiły przed Kościołem prawosławnym na Ukrainie nowe wyzwania. Szczególnie ważny okazuje się wpływ zwierzchnictwa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na podległą mu Ukraińską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23806
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cerkiew_na Ukrainie i w_ Rosji_wobec_konfiltu_rosyjsko-ukraińskiego_i_pytań_o_ granice suwerenność.pdf639.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.