Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2402
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMaciej, Karczewski-
dc.date.accessioned2012-04-12T06:25:22Z-
dc.date.available2012-04-12T06:25:22Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 60-72.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2402-
dc.description.abstractMiędzynarodowy handel bronią stanowi istotny czynnik kształtujący system bezpieczeństwa na świecie. Większość państw uznaje konieczność utrzymywania ścisłej kontroli obrotu materiałami wojskowymi. W artykule analizie poddano najważniejsze formy kontroli i regulacji międzynarodowego handlu bronią: sankcje w postaci embarga na broń wprowadzane przez RB ONZ; Rejestr Uzbrojenia Konwencjonalnego ONZ; porozumienia nieformalne na przykładzie Porozumienia z Wassenaar; reżimy regionalne na przykładzie instrumentów Unii Europejskiej; narodowe regulacje eksportowe. Omówiono również przebieg prac nad stworzeniem globalnego reżimu kontroli handlu uzbrojeniem, jakie toczą się na forum ONZ. Celem tych działań jest ustanowienie traktatu zapobiegającego nielegalnej sprzedaży uzbrojenia.pl_PL
dc.description.abstractThe international arms trade constitutes an important factor that shapes global security system. For many countries, greater international control over export sales is essential to strengthen international stability. The article identifies and analizes main control and regulation instruments in international arms trade: arms embargoes imposed by the UN Security Council; the UN Register of Conventional Arms; informal regimes through the example Wassenaar Arrangement; regional regimes through the example of the European Union regulations; national regulations on arms export. It also describes international efforts to create legally-binding arms trade regime with global scope. Their main goal is a treaty that requires strong national laws against the selling and brokering of illegal arms deals.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.subjectmiędzynarodowy handel uzbrojeniempl_PL
dc.subjectinternational arms tradepl_PL
dc.subjectsystem kontrolipl_PL
dc.subjectcontrol systempl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo międzynarodowepl_PL
dc.subjectinternational securitypl_PL
dc.titleSystem kontroli i regulacji międzynarodowego handlu uzbrojeniempl_PL
dc.title.alternativeControl and Regulation System in the International Arms Tradepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.KARCZEWSKI.pdf90.31 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.