Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFiedler, Radosław-
dc.date.accessioned2012-04-12T07:14:19Z-
dc.date.available2012-04-12T07:14:19Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 43-58.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2411-
dc.description.abstractProblem proliferacji broni jądrowej został pokazany z dwóch perspektyw: szkoły optymistycznej i pesymistycznej. W stanowisku optymistów proliferacja nie jest ujmowana jako zagrożenie, a bardziej skuteczne nuklearne odstraszanie. Optymiści uważają, że od czasów zimnej wojny niewiele się zmieniło i nuklearne odstraszanie będzie odgrywać ważną rolę w zapobieganiu wielu potencjalnym konfliktom. Przedstawiciele tego nurtu są przekonani, że decydenci posiadający arsenał nuklearny, bez względu na ustrój polityczny bedą zachowywać się racjonalnie w prowadzeniu polityki zagranicznej, w szczególności wobec innych państw atomowych. Szkoła pesymistyczna zajmuje przeciwne stanowisko. Według pesymistów, proliferacja zwiększa prawdopodobieństwo wybuchu wojny nuklearnej. Szkoła pesymistyczna upartuje w broni jądrowej szczególne niebezpieczeństwo dla rodzaju ludzkiego, a jej niekontrolowane rozprzestrzenianie jeszcze bardziej to ryzyko wzmaga. Przedstawicieli obu szkół łączy przekonanie, że proliferacja będzie dalej postępować, ale co do jej skutków są już odmiennego zdania.pl_PL
dc.description.abstractNuclear proliferation is shown from two perspectives: optimists and pessimists. In the optimists' attitude nuclear proliferation is a very reliable and effective nuclear deterrent. Optimists attribute a nuclear deterrence in preventing potential conflicts. For optimists, politicians possessing nuclear arsenal, regardless from the political system tend to behave more rationally, especially to other nuclear states. In pessimists' attitude, nuclear proliferation is a threat and enhances a risk of nuclear war. Pessimists perceive nuclear proliferation as a threat for a human-being and civilization. Representatives of these two schools agree that nuclear proliferation will be proceed further because it is still an attractive option not only for states.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.subjectproliferacja broni jądrowejpl_PL
dc.subjectnuclear proliferationpl_PL
dc.subjectzimna wojnapl_PL
dc.subjectcold Warpl_PL
dc.titlePesymiści i optymiści. Dwa podejścia wobec problemu proliferacji broni jądrowej po zimnej wojniepl_PL
dc.title.alternativePessimists and Optimists. Two approaches to the Problem of Nuclear Proliferation after the Cold Warpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.FIEDLER.pdf100.26 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.