Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24333
Title: Jak powstaje „Polska Bibliografia Literacka”? Znaczenie współpracy z bibliotekami naukowymi
Other Titles: How “The Polish Literary Bibliography” is made? The importance of cooperation with scentific libararies
Authors: Jaworska, Karolina
Keywords: „Polska Bibliografia Literacka”
“The Polish Literary Bibliography”
biblioteka naukowa
scientific library
biblioteka cyfrowa
digital library
Issue Date: 2018
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Jazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.167-178.
Series/Report no.: Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej;33
Abstract: „Polska Bibliografia Literacka” (PBL) ze względu na zakres czasowy – od 1944 roku – oraz przedmiotowy – zbiera różnorodne typy materiałów dotyczących szeroko pojętej polskiej kultury literackiej – jest unikatową bazą bibliograficzną. Jako publikacja książkowa ukazywała się w latach 1954–2000 (roczniki 1944/1945–1988). W 1998 roku ze specjalistycznej bibliografii, wydawanej w małym nakładzie, przekształciła się w powszechnie dostępną elektroniczną bazę danych (obejmuje roczniki 1988–2003, co daje ponad 600 tys. zapisów bibliograficznych). Obecnie do każdego rocznika „Polskiej Bibliografii Literackiej” wprowadzanych jest ok. 6700 zapisów książek. Ponadto z autopsji opracowywanych jest ponad 800 tytułów czasopism. Jednym z podstawowych źródeł informacji o książkach i czasopismach polskich oraz zagranicznych będących w kręgu zainteresowań „Polskiej Bibliografii Literackiej” jest „Przewodnik Bibliograficzny” wydawany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Z tej biblioteki przejmowane są także informacje o polonikach zagranicznych. Duże znaczenie ma również współpraca z innymi bibliotekami. Opracowując czasopisma, zespół Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN, w której powstaje PBL, korzysta z zasobów krajowych bibliotek uniwersyteckich, publicznych i instytucji kultury. Nieocenioną pomocą jest również możliwość korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych. W artykule omówione zostaną dotychczasowa współpraca Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN z poszczególnymi bibliotekami oraz możliwości jej rozwoju.
“The Polish Literary Bibliography” is a unique database. PBL contains data on Polish culture since 1944. In the years 1954–2000 it was printed (volume 1944/1945–1988). In 1998 was a transformation into a database (volume 1988–2003, over 600,000 records). Now, each volume contains 6700 book records. We work out over 800 magazines. Our information source is “Przewodnik Bibliograficzny” published by The National Library of Poland. Cooperation with other libraries is important. PBL cooperate with university libraries, public libraries, other culture institution and digital libraries. The article will discuss the current cooperation of PBL with libraries and the possibilities of its development.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24333
ISBN: 9788360961162
ISSN: 0860-1933
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf659.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons