Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24348
Title: Działalność naukowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Other Titles: Scientific activity of the Main Library of the Pedagogical University of Kraków
Authors: Piotrowska, Ewa
Keywords: biblioteka akademicka
academic library
biblioteka naukowa
scientific library
scientific activity of libraries
działalność naukowa bibliotek
librarians of the scientific library
bibliotekarze biblioteki naukowej
Issue Date: 2018
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Jazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s. 85-95.
Series/Report no.: Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej;33
Abstract: W artykule przedstawiono realizację zadań naukowych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (UP). Zaprezentowano zakres czynności na stanowisku sekretarza naukowego Biblioteki Głównej UP oraz obowiązujące na uczelni zasady powoływania osób na stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych. Poddano analizie różne formy działalności naukowej: organizowane w bibliotece konferencje, seminaria, warsztaty dla bibliotekarzy, czasopismo elektroniczne i monografie wydawane przez bibliotekę, publikacje naukowe bibliotekarzy, udział w projektach, współpraca z bibliotekami zagranicznymi.
The article presents the implementation of scientific tasks in the library and information system of the Pedagogical University of Kraków (PU). The scope of activities as the scientific secretary of the Main Library of the PU and the rules for appointing people to the positions of certified librarians at the university were presented. Different forms of scientific activity were analyzed: conferences organized in the library, seminars, workshops for librarians, an electronic journal and monographs published by the library, scientific publications of librarians, participation in projects, cooperation with foreign libraries.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24348
ISBN: 9788360961162
ISSN: 0860-1933
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.pdf637.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons