Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24400
Title: Ein Jahr Macron und Merkel. Was hat die deutsch-französische Partnerschaft erreicht?
Other Titles: The year of Macron and Merkel. What are the achievements of the German-French partnership?
Rok Macrona i Merkel. Jakie są osiągnięcia partnerstwa niemiecko-francuskiego?
Authors: Wernert, Yann
Keywords: France
Germany
European Financial Policy
European Social Policy
European Defence Policy
Francja
Niemcy
europejska polityka finansowa
europejska polityka socjalna
europejska polityka obronna
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 139-147.
Abstract: Cooperation between France and Germany is crucial for the future of the European Union. Slowed down by lengthy coalition negotiations in the aftermath of German elections, chancellor Merkel has been late to give an answer to reform proposals from president Macron. There have been a few improvements concerning European defence policy and the Posting of Workers Directive. More important topics, including European financial policy, are still being vividly debated. Aside from current difficulties and strong reservations from within Merkel’s conservative party, the way for a practicable compromise seems to be paved.
Współpraca między Francją i Niemcami ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej. Osłabiona po wyborach w 2017 r. długotrwałymi negocjacjami koalicyjnymi kanclerz Merkel spóźniła się z udzieleniem odpowiedzi na propozycje reform w UE prezydenta E. Macrona. Wprowadzono zaledwie kilka poprawek dotyczących europejskiej polityki obronnej i dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Ważniejsze tematy, w tym europejska polityka finansowa, są wciąż żywo debatowane. W obliczu obecnych trudności i silnych zastrzeżeń ze strony konserwatywnej części CDU i CSU dla polityki europejskiej rządu, wydaje się, że Merkel jest na dobrej drodze do osiągnięcia pragmatycznego kompromisu z Francją.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24400
DOI: 10.14746/rie.2018.12.9
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09n-Wernert.pdf402.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.