Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24402
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŻukrowska, Katarzyna-
dc.date.accessioned2019-02-25T11:10:25Z-
dc.date.available2019-02-25T11:10:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 161-170.pl
dc.identifier.issn1899-6256X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24402-
dc.description.abstractW artykule omawia się przeprowadzone w Unii Gospodarczo-Walutowej (UGiW) reformy, ich zakres oraz dyskusję, jaką problem ten wywołał. UGiW jest przede wszystkim realizowana bez dokończenia procesu w integracji na etapie rynku wewnętrznego. Można to było przyjąć jako punkt wyjściowy dla nowego, wyższego etapu integracji w 1992 r. Trudno jednak uznać za dobry start do pogłębiania UGiW, ponad ćwierć wieku później. Wprowadzone reformy mogą być uznane za rozwiązanie cementujące państwa uczestniczące w UGiW jednak wprowadza podziały między nimi, jak i między państwami uczestniczącymi w UGiW oraz w niej nieuczestniczącymi. Z pewnością wprowadzone rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo rynku kapitałowego i bankowego przez zastosowanie nowych wymogów, jednak nie eliminują możliwości podnoszenia deficytu budżetowego czy radykalnego ograniczenia długu publicznego w krajach, w których od powstania UGiW przekracza on dopuszczalne przez kryteria konwergencji – wskaźniki. Mimo pewnych pozytywnych symptomów wynikających z reform UGiW, ekonomiści oceniają wprowadzone zmiany z ograniczonym entuzjazmem. Ogólnie reformy miały za cel bliżej zintegrować państwa europejskie przez pogłębienie konwergencji ich makro-parametrów. Widziano w UGiW także sposób na zmianę kursu dolara oraz zmianę jego pozycji międzynarodowej. Tylko część z tych celów udało się osiągnąć.pl
dc.description.abstractThe arrticle talks about reforms conducxted within EMU their contents and scope what is followed by discussion the reforms caused. EMU was launched without carrying through integration within the internal market. That could have been approved as a starting point for a new, higher level of integration in 1992. Nevertheless, it is difficult to accept such a situation to start further deepening of integration after over a quarter of century. Introduced reforms can be seen as solution gluing together states which are in EMU but at the same time it introduces a divide among them as well as among the outsiders. It is clear that the introduced solutions bring more stability and security to the capital and banking markets with introduction of new requirements but at the same time they do not eliminate possibilities to rise budget deficits or radical limitation of public debt in states, which at the starting point to EMU had surpassed approved convergence criteria. Despite some positive symptoms resulting from EMU reforms, economists evaluate the introduced changes with relatively limited enthusiasm. In general, the reforms were supposed to integrate closer the European states by closer convergence of the macro-parameters. It was also seen as a tool changing the value of dollar exchange rate and the role of dollar in international relations. Only part of the external goals was reached.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectUGiWpl
dc.subjectreformy UGiWpl
dc.subjectunia bankowapl
dc.subjectSSMpl
dc.subjectSRMpl
dc.subjectEDISpl
dc.subjectRRMpl
dc.subjectEMUpl
dc.subjectEMU reformspl
dc.subjectbanking unionpl
dc.subjectSSMpl
dc.subjectSRMpl
dc.subjectEDISpl
dc.subjectRRMpl
dc.titleSkuteczność reform UGiW w kontekście zagrożeń stabilności strefypl
dc.title.alternativeEffectiveness of EMU reforms in the context of stability threat of the areapl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/rie.2018.12.11-
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-Zukrowska.pdf300.31 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.