Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24410
Title: Unijne uwarunkowania normatywne świadczenia Oficjalnej Pomocy Rozwojowej: perspektywa europejskich wschodzących donatorów
Other Titles: EU normative determinants for the provision of Official Development Assistance: the perspective of European emerging donors
Authors: Smolaga, Mateusz
Keywords: współpraca rozwojowa
pomoc rozwojowa
ODA
wschodzący donatorzy
Unia Europejska
development cooperation
development assistance
emerging donors
European Union
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 281-294.
Abstract: Tekst przybliża regulacje unijne dotyczące współpracy rozwojowej i wskazuje mechanizm wpływu, jaki wywierają one na wypełnianie roli donatora przez wstępujące do Unii Europejskiej (UE) państwa. Analiza nie ogranicza się tylko do norm prawnych, płynących choćby z traktatów, ale rozpatruje również dokumenty tworzące zobowiązania o charakterze politycznym, które nota bene dominują w sferze unijnej kooperacji rozwojowej. Najbardziej aktualnym zbiorem zasad drugiego typu jest Nowy Europejski Konsensus w sprawie Rozwoju z 2017 r. W tekście weryfikowana jest hipoteza głosząca, że regulacje unijne są czynnikiem bezpośrednio wymuszającym podjęcie roli donatora pomocy rozwojowej przez kraj wstępujący do UE, a następnie determinującym kształt i wielkość jego współpracy rozwojowej.
This text describes the influence of the European Union’s regulations on the member states’ development cooperation. The article identifies and comments on relevant norms from the two key legal agreements on which the EU is based: the Treaty on European Union, and the Treaty on the Functioning of the European Union. It also highlights the content and show’s possible implication of subsidiary EU acts, that are included in the acquis, and need to be accepted by every country willing to join the EU. Currently, the leading and most comprehensive document regulating EU’s development cooperation is the new European consensus on development from 2017, which, formally, is just a non-binding joint statement of the EU institutions and governments. The goal of the text is to show the impact of the EU’s norms, including those non-legally binding, with regard to the creation, and further evolution, of development assistance donors.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24410
DOI: 10.14746/rie.2018.12.19
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20-Smolaga.pdf489.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.