Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24417
Title: The Polish People’s Republic in the context of elections to the European Parliament of the European Community (1979)
Other Titles: PRL wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego Wspólnot Europejskich z 1979 roku
Authors: Barabasz, Adam
Keywords: European Parliament
elections
European Community
Polish People’s Republic
Parlament Europejski
wybory
Wspólnoty Europejskie
PRL
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 371-380.
Abstract: The paper shows insight into the Polish response to the elections to the European Parliament held in 1979. It focuses on the opinions presented by journalists in the Polish press, and also highlights the response of the Ministry of the Interior of the Polish People’s Republic to the EEC’s political unification process announced after 1975. The paper also presents the response of the public in the EEC ‘nine’ to the important event that the elections to the European Parliament were.
W artykule przybliżono polskie reakcje na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1979 roku. Skoncentrowano się na opiniach publicystów prasy polskiej, zwrócono także uwagę na reakcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL na zapowiadany po 1975 roku proces unifikacji politycznej EWG. Przedstawiono również reakcje społeczeństw państw „dziewiątki” na niebagatelne wydarzenie, jakim były wybory do Parlamentu Europejskiego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24417
DOI: 10.14746/rie.2018.12.26
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-Barabasz.pdf406.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.