Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24570
Title: Miejsce Uniwersytetu. Infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919-2019)
Authors: Michalski, Maciej
Keywords: Uniwersytet Poznański
UAM
infrastruktura uniwersytecka
uniwersytet a miasto
Morasko
Marcelin
budynki dydaktyczne
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Michalski M., Miejsce Uniwersytetu. Infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919-2019), Poznań 2019.
Series/Report no.: Uniwersytet Poznański 1919-2019;
Abstract: Publikacja jest pierwszą tak obszerną monografią, prezentującą dzieje infrastruktury Uniwersytetu w Poznaniu od momentu jego powstania w 1919 roku do czasów współczesnych. Omawia ona funkcjonowanie gmachów uniwersyteckich w przestrzeni miejskiej Poznania i porusza szereg kwestii urbanistycznych oraz architektonicznych, które wpływały na konkretne rozwiązania inwestycyjne. Została podzielona na cztery części. Pierwsza dotyczy okresu międzywojennego, w którym Uniwersytet kształtował się jako trwała struktura, funkcjonująca w przestrzeni miejskiej. W części drugiej, omawiającej lata II wojny światowej, znajdują się relacje o funkcjonowaniu gmachów uniwersyteckich w ramach niemieckiego Uniwersytetu Rzeszy. Kolejna część, obejmująca lata 1945-1951, tematycznie związana jest z okresem odbudowy gmachów uniwersyteckich po wojennych zniszczeniach. Zamyka go moment podziału infrastruktury uniwersyteckiej między trzy uczelnie: Uniwersytet Poznański, Akademię Lekarską (obecnie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) oraz Wyższą Szkołę Rolniczą (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Ostatni okres obejmuje czas poszukiwania nowych rozwiązań infrastrukturalnych, zwieńczony budową kampusu na Morasku. Książka jest bogato ilustrowana, zamieszczono w niej także liczne tabele i mapy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24570
ISBN: 978-83-232-3466-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)
Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UP_Miejce Uniwersytetu_Infrastruktura_Seria UP 1919-2019.pdf102.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons