Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24724
Title: Samorząd terytorialny jako instytucjonalny przejaw demokracji
Other Titles: Territorial self-government as an institutional manifestation of democracy
Authors: Stelmach, Andrzej
Zyborowicz, Stanisław
Keywords: demokracja
self-government
democracy
Issue Date: 1999
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Citation: Stelmach, Andrzej ; Zyborowicz, Stanisław, Samorząd terytorialny jako instytucjonalny przejaw demokracji: W, Samorząd gminny w Polsce : doświadczenia i perspektywy : praca zbiorowa, Nawrot, Bogdan ; Pokładecki, Jacek, (red.), Poznań 1999, s. 49-57.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24724
ISBN: 8387704083
Other Identifiers: samorząd terytorialny
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samorząd terytorialny jako instytucjonalny przejaw demokracji.pdf6.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.