Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24739
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMaj, Czesław-
dc.date.accessioned2019-06-07T14:16:20Z-
dc.date.available2019-06-07T14:16:20Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 7-20.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24739-
dc.description.abstractPojęciem zbieżnym, a niekiedy traktowanym równorzędnie do władzy jest wpływ. O ile władza jest relacją polegającą na zwierzchnictwie i podległości, zatem decyzje władcze mają charakter subordynacyjny, to wpływ nie jest efektem wymuszenia i podporządkowania. Kolejna różnica polega na możliwości wzajemnego oddziaływania podmiotów wpływu. Wypada także zwrócić uwagę, że podmiot władczy ma charakter skoncentrowany (niezależnie od tego czy jest to jednostka, czy wieloosobowy organ władzy), to podmioty wpływu mogą przyjmować formę rozproszoną. Wskazać można możliwość wystąpienia zależności zwrotnej. Nie sposób pominąć dobrowolności podporządkowania. Podmiot wpływu nie dysponuje również podobnym do władzy arsenałem instrumentów egzekwowania decyzji, ale jest to np. atrakcyjność, perswazja, wzorce społeczne, systemy wartości itp.pl
dc.description.abstractInfluence is synonymous, and sometimes even perceived as equivalent, with power. While power is a relationship of authority and subordination, and hence the decisions of power are of a subordinating nature, influence does not stem from coercion or subordination. Another difference lies in the possibility of mutual interactions between the influencing entities. While a power wielder is of a concentrated nature (regardless of whether it is an individual or an authority comprised of many people), the influencing entities can also assume deconcentrated forms. There is a potential for mutual dependency. The voluntary nature of subordination should not be ignored. An influencing entity does not have at its disposal the array of decision-enforcement instruments which are typical of power. Instead, it uses attractiveness, persuasion, social modelling, systems of values, etc.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectdobrowolnośćpl
dc.subjectwzajemnośćpl
dc.subjectatrakcyjnośćpl
dc.subjectvoluntarinesspl
dc.subjectmutualitypl
dc.subjectattractivenesspl
dc.titleWpływ w stosunkach międzynarodowychpl
dc.title.alternativeInfluence in international relationspl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2018.23.1.1-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
maj.pdf364.29 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.