Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24743
Title: European Union Democracy Promotion and its impact on Civil Society in Central Asia
Other Titles: Wspieranie przez Unię Europejską demokratyzacji i jej wpływ na społeczeństwo obywatelskie w Azji Centralnej
Authors: Fiedler, Radosław
Keywords: European Union
Central Asia
authoritarianism
democratization
civil society
Unia Europejska
Azja Centralna
autorytaryzm
demokratyzacja
społeczeństwo obywatelskie
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 73-82.
Abstract: After a period of relatively small activity in this region, in 2007, the European Union offered a strategy for Central Asia. This strategy addressed many issues, including democratic deficit and human rights violations. The main obstacles to the implementation of the strategy are autocratic tendencies and corruption, the influence of neighbors strongly leaning towards autocracy and the post- Soviet legacy. Additionally, the EU’s activity is overshadowed by the US and has minimal capacity for pursuing its own policy toward Central Asia. Another problem is the fact that after implementing this EU strategy toward Central Asia there are no new initiatives which contribute to more visible European activity in that region.
Po 1991 r. region Azji Centralnej nie był priorytetowym obszarem w polityce zewnętrznej Uniii Europejskiej. W 2007 r. zaproponowana została wobec regionu Azji Centralnej strategia, w której odniesiono się do różnych problemów, w tym deficytu demokracji i łamanie praw człowieka. Okazuje się, że nie udało się zrealizować żadnego z zakładanych celów strategii. Powodem takiej sytuacji są silne tendencje autorytarne i korupcja, mało spójne proponowane rozwiązania oraz oddziaływujące otoczenie autorytarne sąsiadów i postradzieckie dziedzictwo. Istotnym ograniczeniem działań UE jest występowanie w cieniu USA oraz brak ambicji by także rozwijać współpracę w innych obszarach jak bezpieczeństwo czy zwiększenie europejskich inwestycji. Kolejnym problemem jest po zakończeniu jedynej strategii brak nakreślenia priorytetów, które umożliwiłoby UE na odgrywanie większej roli w Azji Centralnej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24743
DOI: 10.14746/pp.2018.23.1.5
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fiedler.pdf371.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.