Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24755
Title: Brexit w polityce europejskiej Niemiec
Other Titles: Brexit in the European policy of Germany
Authors: Koszel, Bogdan
Keywords: Niemcy
Unia Europejska-Wielka Brytania-Brexit
Germany
European Union-the United Kingdom-Brexit
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 119-131
Abstract: Od początków rządów D. Camerona w Wielkiej Brytanii (2010) pogłębił się eurosceptycyzm, który doprowadził do polaryzacji społeczeństwa, referendum i Brexitu. Niemcy opowiadały się za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w UE, ale po wynikach referendum zapowiedziały twarde negocjacje na warunkach UE. Jednocześnie uznały, że stwarza to dobre perspektywy do pogłębienia współpracy w gronie 27 pozostałych państw. Największe problemy w negocjacjach koncentrują się wokół rozliczeń finansowych Londynu z Brukselą (ok. 60 mld euro), statusu obywateli Unii Europejskiej, zatrudnionych i przebywających na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz granicy pomiędzy Irlandią Północną i Republiką Irlandii. Trudne rokowania dotyczą również kształtu nowej umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią.
Since the beginning of David Cameron’s rule in the United Kingdom (2010) Eurosceptic sentiments have intensified, leading to a split in society, a referendum and, finally, Brexit. Germany was for the UK remaining in the EU, but after the referendum Germany announced the EU would negotiate hard to have its conditions met. Germany decided that Brexit provided favorable prospects for enhancing cooperation among the remaining 27 states. The most difficult negotiating items concern financial settlements between London and Brussels (ca. EUR 60 billion), the status of EU citizens employed and residing in the territory of the UK, and the North Ireland-Irish Republic border. The negotiations of a new trade agreement between the EU and the UK are also difficult.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24755
DOI: 10.14746/pp.2018.23.1.8
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koszel.pdf351.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.