Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24772
Title: Teologia wyzwolenie w Ameryce Łacińskiej
Other Titles: Theology liberation in Latin America
Authors: Stelmach, Andrzej
Keywords: Latin America
Ameryka Łacińska
Issue Date: 1989
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Stelmach, Andrzej, Teologia wyzwolenie w Ameryce Łacińskiej: W, Trzeci Świat : wybrane problemy krajów rozwijających się : praca zbiorowa, Malendowski, Włodzimierz ; Zakrzewski, Stanisław, (red.), Poznań 1989, s. 65-77.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24772
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teologia wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej.pdf11.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.