Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24875
Title: The activity of the Mamy Głos Foundation in the context of youth political activism
Other Titles: Aktywność fundacji Mamy Głos w kontekście aktywności politycznej młodych
Authors: Pająk-Patkowska, Beata
Keywords: youth
Mamy Głos Foundation
political activism
młodzież
Fundacja Mamy Głos
aktywność polityczna
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2019, nr 2, s. 229-242.
Abstract: This paper aims to examine the activity of the Mamy Głos Foundation [We have a voice], an organization founded in 2015 by junior high school students from a handful of towns in Poland. For this purpose, a review of available materials about this organization will be carried out and information will be collected using in-depth interviews with the founders of the organization. The main research question concerns the motivation behind young people’s activity in the foundation, the methods used to achieve the goals of the organization and its founders’ profiles. Their activity will be presented in the context of political activism among young people, including gender differentiation.
Celem artykułu jest analiza działalności podejmowanej przez fundację Mamy Głos, organizację założoną w 2015 r. przez gimnazjalistki z kilku polskich miast. Posłużą do tego dostępne materiały dotyczące tej organizacji, a także dane zebrane za pomocą wywiadu pogłębionego przeprowadzonego z założycielkami organizacji. Główne pytania badawcze dotyczą motywów aktywności podejmowanej w ramach Mamy Głos, sposobów realizacji zakładanych przez organizację celów, charakterystyki założycielek. Działalność ta zostanie przedstawiona w kontekście aktywności politycznej młodzieży, z uwzględnieniem płci.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24875
DOI: 10.14746/ssp.2019.2.13
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-Pajak-Patkowska.pdf430.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.