Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24879
Title: Neuronalne podłoże i mechanizmy działań z użyciem narzędzi złożonych
Other Titles: Neural bases and mechanisms of actions involving complex tools
Authors: Raś, Maciej
Advisor: Króliczak, Grzegorz
Keywords: narzędzia złożone
praksja
neuroobrazowanie
complex tools
praxis
neuroimaging
Issue Date: 2019
Abstract: Każde użycie narzędzi przez człowieka wymaga przeprowadzenia transformacji motorycznych ruchów dłoni/palców (lub innego naturalnego efektora) w mechaniczne działanie z narzędziem. Tematem dysertacji było zbadanie neuronalnego podłoża funkcjonalnych interakcji z narzędziami, które charakteryzują się relatywnie wysokim poziomem motoryczno-mechanicznych transformacji. W tym celu zostały zaprojektowane i przeprowadzone dwa eksperymenty fMRI, w których dwudziestu praworęcznych uczestników wykonywało celowe działania z prawdziwymi narzędziami za pomocą prawej i lewej ręki. Zgodnie z koncepcją, że złożone działania są dzielone na mniejsze czasowo-przestrzenne elementy, w badaniu został wykorzystany trzy-etapowy paradygmat, dzielący każde działanie z narzędziami na następujące odrębne fazy: planowanie funkcjonalnego chwytu, właściwe wykonanie chwytu oraz realizację zaprogramowanego użycia. Wyniki pokazały, że na etapie chwytu narzędzia złożone, porównane z podobnie chwytalnymi narzędziami prostymi, angażowały bardziej bruzdę śródciemieniową i okoliczne obszary górnego płacika ciemieniowego.
Every human action involving tools requires transformations of motor responses of hands/fingers (or different natural effectors) into mechanical actions of a tool. The aim of this dissertation was to investigate the neural bases and mechanisms of functional interactions with tools which are characterized by a relatively high level of motor-to-mechanical transformations. To this end, two fMRI experiments were designed and conducted, wherein twenty right-handed participants prepared and performed purposeful actions with real tools with their right and left hands. Consistent with the idea that complex actions are naturally parsed into temporo-spatial chunks, this study utilized a three-stage paradigm, dividing each tool use action into distinct phases, i.e., planning of functional grasp, actual grasp execution, and performance of a preprogrammed action. The specific neural engagement was observed mainly when participants grasped a tool and programmed its subsequent usage. At this stage, complex tools, as compared to similarly graspable simple tools, involved more the intraparietal sulcus and the nearby subdivisions of the superior parietal lobule.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24879
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciej_Raś_doktorat.pdf
  Restricted Access
4.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.