Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25134
Title: Stereotypes in Ukrainian Society Related to Internally Displaced Persons from Donbass
Other Titles: Stereotypy w ukraińskim społeczeństwie w stosunku do osób wewnętrznie przemieszczonych z Donbasu
Authors: Voytyuk, Oksana
Keywords: stereotypes
Internally Displaces Persons (IDPs)
Donbass
Ukraine
stereotypy
osoby wewnętrznie przemieszczone
Donbas
Ukraina
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, nr 3, 2019, s. 93-106.
Abstract: Stereotypes have always existed in Ukrainian society. The main reason for their occurrence as a rule, was the differences in the historical development of certain regions. With the influence of time, some stereotypes disappeared, but others appeared in their place. The war in the Donbass, has led to the emergence of new stereotypes, which began to firmly take root in the minds of people. Basically, these stereotypes relate to Internally Displaced Persons (IDPs) from the Donbass and have a negative connotation. The main disseminators of stereotypes are public figures, community activists and the media. The purpose of the article is to analyze the most widespread stereotypes in some regions of Ukraine not covered by the conflict and to find out the reasons for their occurrence.
W ukraińskim społeczeństwie zawsze istniały stereotypy. Główną przyczyną ich występowania były z reguły różnice w rozwoju historycznym niektórych regionów. Pod wpływem czasu niektóre stereotypy zniknęły, ale inne pojawiły się w ich miejscu. Wojna w Donbasie doprowadziła do pojawienia się nowych stereotypów, które zaczęły mocno zakorzeniać się w świadomości społecznej. Zasadniczo te stereotypy odnoszą się do osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) z Donbasu i mają negatywną konotację. Głównymi dostarczycielami stereotypów są osoby publiczne, działacze społeczni i media. Celem artykułu jest analiza najbardziej rozpowszechnionych stereotypów w niektórych regionach Ukrainy nieobjętych konfliktem oraz poznanie przyczyn ich wystąpienia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25134
DOI: 10.14746/pp.2019.24.3.8
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08-nowy-Voytyuk.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.