Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2520
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKulczycki, Emanuel-
dc.date.accessioned2012-05-25T05:48:33Z-
dc.date.available2012-05-25T05:48:33Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationKulczycki, E. (2012). Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji. W: I. Sójkowska (red.). Materiały konferencyjne EBIB nr 22. Toruń: Stowarzyszenie EBIBpl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2520-
dc.description.abstractRozwój środków komunikacji doprowadził do istotnych zmian w sposobie funkcjonowania nauki oraz informowania o wynikach prac badawczych. W referacie zostanie podjęte zagadnienie blogosfery naukowej jako przykładu wykorzystania nowych mediów w procesie upowszechniania nauki. Komunikacja naukowa za pośrednictwem narzędzi internetowych zaczyna funkcjonować w paradygmacie kultury konwergencji, łącząc stare i nowe media w procesie dystrybucji wiedzy. Stare media nie tylko nie zostały wyparte, ale nadal są wykorzystywane i wspierane przez nowe technologie (rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji naukowej zostanie omówiona na przykładzie serwisów Twitter, Facebook, Google Plus). Oprócz wskazania podstawowych elementów historycznych i typologicznych z zakresu funkcjonowania blogów naukowych, zostaną przedstawione i przedyskutowane funkcje, jakie blog może zaoferować: autorom-naukowcom, czytelnikom, społeczeństwu. Omówione zostaną przyczyny i motywacje stojące za rozpoczęciem blogowania oraz powody nie-blogowania o nauce (np. osobisty charakter blogu, a obiektywny charakter informacji naukowej). Autor podejmie próbę zarysowania panoramy polskiej blogosfery naukowej (przegląd projektów i inicjatyw) oraz opowie o blogowaniu z perspektywy naukowca na przykładzie swojego blogu Warsztat badacza komunikacji. Zaprezentuje blogi jako współczesne narzędzie komunikacji naukowej oraz przeanalizuje wyzwania i problemy mogące pojawić się podczas tworzenia serwisu naukowego skierowanego do szerokiego grona odbiorców (zarówno studentów, jak i pracowników naukowych). Na podstawie prac nad wortalem Nauka i Postęp tworzonym przez Politechnikę Poznańską, Telewizję Polską Oddział w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wskaże trudności, jakie wyłaniają się przy łączeniu starych i nowych mediów w procesie promocji i upowszechniania nauki. Analizy będą uwzględniały m.in. badania przeprowadzone przez TNS Pentor w ramach projektu, dzięki któremu powstał wortal Nauka i Postęp.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStowarzyszenie EBIBpl_PL
dc.subjectkomunikacja naukowapl_PL
dc.subjectmedia społecznościowepl_PL
dc.subjectsocial mediapl_PL
dc.subjectblogosferapl_PL
dc.subjectblogosfera naukowapl_PL
dc.titleBlogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencjipl_PL
dc.title.alternativeBlogs and scientific services. Scientific communication in culture of convergencepl_PL
dc.typeMateriały konferencyjnepl_PL
dc.identifier.AlternativeLocationhttp://www.nowyebib.info/images/stories/Mat_konferencyjne/22/konf_oa_kulczycki_pl.pdf-
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blogi i serwisy naukowe.pdf488.5 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.